Điều Khoản Sử Dụng​

1. Cung cấp thông tin chính xác:

Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ phải cam kết thông tin đăng ký dịch vụ phải chính xác, được sự chấp thuận của chủ doanh nghiệp.

2. Cung cấp hồ sơ đầy đủ và đúng hạn:

Quý khách hàng khi đăng ký dịch vụ phải cung cấp hồ sơ giấy tờ đầy đủ theo quy định của pháp luật về dịch vụ hóa đơn điện tử theo thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

  • Giấy đăng ký dịch vụ được ký và đóng dấu bởi chủ doanh nghiệp (hoặc chủ thể cá nhân đăng ký) , sau đó gửi bản gốc và scan cho công ty Linken khi đăng ký dịch vụ.
  • Chuẩn bị đăng ký kinh doanh và chứng minh thư nhân dân của chủ doanh nghiệp hoặc cá nhân đăng ký có công chứng gửi bản scan trước và gửi bản gốc về công ty Linken khi đăng ký.
  • Hợp đồng cung cấp dịch vụ được scan gửi trước hoặc chuyển bản gốc về cho công ty Linken khi đăng ký dịch vụ.

3. Sử dụng dịch vụ đúng mục đích:

Khách hàng đăng ký dịch vụ phải sử dụng đúng theo quy định của pháp luật của dịch vụ hóa đơn điện tử theo thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

DANH MỤC

Liên hệ với chúng tôi

Đăng ký tư vấn

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon

Đăng ký

CHỮ KÝ SỐ EasyCA ​

Để lại yêu cầu của bạn, đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi sẽ liên lạc lại trong thời gian sớm nhất.